Vul de gratis Quick Scan in en krijg advies op maat voor je vereniging!

Gratis Quick Scan

Nieuws

 

Vrijwilligers binden

Geschreven op

Uit onze contacten met verenigingen blijkt dat er meestal sprake is van moeilijk vervulbare vacatures. Dat heeft te maken met concurrentie op de vrijwilligersmarkt - er vissen meer organisaties naar vrijwilligers! - maar het kan ook aan de vereniging zelf liggen.

 

Commissies

Geschreven op

In een commissie voert een lid (of meerdere leden) een bepaalde opdracht uit. Er zijn tal van voorbeelden van commissies. Financiële commissie, technische commissie, stemcommissie, ballotagecommissie, feestcommissie, wedstrijdcommissie, tuchtcommissie, materiaalcommissie,...

 

De Verenigingskas onder controle

Geschreven op

Belangrijkste tip: Gebruik juist geen kas maar laat al het betaalverkeer via de bank lopen. Hiermee verkom je alle administratie in en over het kasboek. Kleine betalingen kunnen via PIN verlopen en betalingen door bestuursleden kunnen later als declaratie verwerkt worden.

 

Stappenplan Algemene Leden Vergadering

Geschreven op

Wat moet je regelen voor de organisatie van een ALV? Wat is goede voorbereiding? Datum en agenda vaststellen Gebruikelijk is om de datum al aan te kondigen op de voorgaande ALV zelf. Een vergadering een jaar van te voren plannen, is echt niet overdreven.

 

Bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden

Geschreven op

De voorzitter is het gezicht van de organisatie! Tot de taken van de voorzitter behoren het leiden van de ALV en de bestuursvergaderingen. Vertegenwoordiging van de organisatie naar de leden van de vereniging en naar buiten.

 

Wat is een vereniging?

Geschreven op

Wat is een vereniging? Hoe is de vereniging opgebouwd? Wie doet wat? Verenigingsmanagement, ledenbinding, verbinding, algemene vergadering, notulen, voorzitter, penningmeester en bestuur zijn termen die bij de vereniging horen, en vergeet de secretaris niet!