Vul de Quick Scan in en krijg advies op maat voor je vereniging!

Gratis Quick Scan

Commissies

Geschreven op

In een commissie voert een lid (of meerdere leden) een bepaalde opdracht uit. Er zijn tal van voorbeelden van commissies. Financiële commissie, technische commissie, stemcommissie, ballotagecommissie, feestcommissie, wedstrijdcommissie, tuchtcommissie, materiaalcommissie, etcetera. Een commissie met meerdere leden heet ‘commissie’, wordt de commissie slechts door één persoon bemand, dan wordt deze als commissaris aangeduid.

Voordeel van een commissie

Commissies worden over het algemeen ingesteld om het bestuur te ontlasten. Het is dus geenszins een verplichting om ze als vereniging in het leven te roepen. De enige verplichte commissie in een vereniging is de kascommissie, die de boeken van de vereniging controleert. Dat is bij wet zo geregeld.

Het uitbesteden van inhoudelijke bestuursleden is mogelijk maar het instellen van een specifieke commissie is praktischer en voorkom je een disfunctioneel bestuur vanwege een te groot aantal bestuursleden. Vijf bestuursleden wordt over het algemeen als ideaal gezien om functioneel te kunnen besturen.

Commissies zijn er omdat u als bestuur het werk niet wilt of kunt doen. Zeker bij een sportvereniging kan je een bepaalde taak goed door bijvoorbeeld specialisten laten uitvoeren.

Inhoudelijke voorbeelden van commissies

  • De kascommissie is een wettelijk verplichte commissie om de jaarrekening in casu de penningmeester onafhankelijk te beoordelen. Deze commissie wordt uit en door de leden gekozen, het bestuur heeft geen invloed op de

  • Een stemcommissie verlicht de taak van de voorzitter tijdens stemmingen zoals bij de

  • De materiaalcommissaris beheert de materiële zaken van de vereniging in dienst van de

  • De (onafhankelijke) redactiecommissie draagt zorg voor de website en/of het Zij schrijven objectieve artikelen voor de vereniging.

  • Een wedstrijd commissaris beheert de competitie waaraan de vereniging

Verhoudingen

Commissies zijn er dus voor bepaalde activiteiten of voor bepaalde doelgroepen. Elk orgaan van de vereniging kan een commissie instellen. Wat belangrijk is om hierbij te overwegen. Krijgt de commissie een zelfstandige bevoegdheid overgedragen? Dus mag de commissie zelfstandig besluiten nemen. Dan moet het orgaan dat de commissie instelt dat duidelijk vastleggen. Bijvoorbeeld de materiaalcommissie mag zelfstandig uitgaven doen tot (bijvoorbeeld) 250 euro.

De commissie moet je officieel instellen. Dat betekent dat in de notulen van de (bestuurs) vergadering moet zijn vastgelegd wanneer welke commissie is ingesteld, wat de opdracht is en wie de commissie bemand.

Wie stelt de commissie in:

Voorbeelden van organen binnen de vereniging die een taak uitbesteden aan een commissie:

  • De algemene vergadering stelt de kascommissie in

  • De voorzitter de stemcommissie

  • Het bestuur de meeste andere commissies

« Naar het overzicht