Werkwijze

Wij maken natuurlijk eerst kennis met uw (branche)vereniging of stichting en met het bestuur en de vrijwilligers. U geeft aan wat uw wensen zijn; wij maken een quick-scan van de organisatie en geven aan waar en hoe wij meerwaarde kunnen bieden. En daarna maken we afspraken voor een project of periode. Niets meer, niets minder.

 

 

 

 

 

 

Tarief

Ons uitgangspunt is altijd dat wij meerwaarde leveren tegen een betaalbaar tarief dat rekening houdt met de mogelijkheden van de opdrachtgever. Waarom? Omdat wij kleine verenigingen en organisaties op deze manier ook het voordeel kunnen bieden van een goede ondersteuning van professionals van de Verenigingsmanager. Vaak zijn dat kleine brancheverenigingen, clubs en instellingen die met een klein budget goed werk verrichten voor branches, bedrijven en/of samenleving.